Fundacja Życie

O Fundacji Życie

Misją Fundacji Życie jest wspieranie rodziny na każdym etapie jej rozwoju.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, których cele statutowe są zbieżne z naszymi.

Formalne powołanie Fundacji Życie w lutym 2013 roku poprzedzone było działaniami grupy nieformalnej, odpowiedzialnej za realizację licznych inicjatyw z myślą o rodzinach, małżeństwach oraz osobach z niepełnosprawnościami.

Cele Fundacji Życie

rodzina
Rodzina

Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w kontekście ochrony życia rodzinnego, praw i wolności człowieka. Wspieramy instytucję małżeństwa. Podejmujemy działania mające na celu ochronę prawną życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, wspieranie inicjatyw na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

wychowanie
Wychowanie

Wspomagamy wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego, szczególnie na płaszczyźnie społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej. Wspieramy inicjatywy na rzecz promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz wychowania dzieci i młodzieży.

patriotyzm
Patriotyzm

Kształtujemy patriotyczne i moralne postawy społeczeństwa w oparciu o poszanowanie godności człowieka i życia ludzkiego. Podejmujemy aktywności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Prezes Zarządu

Michał Owczarski

Prezes Zarządu

Tworzymy społeczeństwo obywatelskie

Liga NGOs

Fundacja Życie organizuje zajęcia w ramach Ligi NGOs. To innowacyjny program, którego celem jest rozwój, upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Program jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia, nie pokrywają natomiast kosztu dojazdu.

Wierzymy, że dzięki aktywizacji społeczności lokalnych oraz wszechstronnej edukacji można skutecznie ulepszać rzeczywistość, w której żyjemy.

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków

Odtwórz wideo

Pomoc świadczymy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Organizujemy m.in. pomoc prawną, zapewniamy wsparcie psychologiczne,  wspieramy materialnie, pokrywamy koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową,
pomagamy sfinansować przejściowe problemy z zobowiązaniami czynszowymi.

Fundacja Życie prowadzi Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Skierniewicach oraz pięć Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które zlokalizowane są w Łodzi, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Lipcach Reymontowskich i Brzezinach. 

Więcej informacji na stronach internetowych:

Dla mediów

Zachęcamy przedstawicieli mediów zainteresowanych działalnością Fundacji Życie. do kontaktu z Michałem Owczarskim, Prezesem Zarządu Fundacji Życie – tel. +48 601 050 208.